03/02/2016
Протокол №5/03.02.2016 г.  Във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Прочети !Още »

22/01/2016
В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.002-0125-C001за финансиране на проект „Предоставяне на социални услуги в община Мирково” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Процедура... Още »

22/01/2016
В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.002-0125-C001за финансиране на проект „Предоставяне на социални услуги в община Мирково” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Методика... Още »

14/01/2016
На 22.01.2016 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 4-то редовно заседание на Общински съвет Мирково... Още »

14/01/2016
Обява до заинтересованите лица за инвестиционно намерение. ПрочетиОще »

13/01/2016
Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 11/ 12.01.2016 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска... Още »

17/12/2015
ПОКАНА На 29.12.2015 г. /вторник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 3-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

16/12/2015
Протокол №4/12.12.2015 година с.Каменица Прочети !Още »

11/12/2015
Програма за управление на Община Мирково 2015-2019 година. Прочети !Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.