20/04/2018
На 26.04.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет... Още »

20/04/2018
Заповед № 124/ 18.04.2018 год. на Кмета на община Мирково за откриване на публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се на третия етаж на здравната служба, находяща се в УПИ VІІІІ Здравен дом, кв.55 по плана на... Още »

16/04/2018
На 19.04.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет... Още »

14/04/2018
Семинар на тема "ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ" ПРОЧЕТИОще »

28/03/2018
Заповед № 105/ 26.03.2018 год. на Кмета на община Мирково за допускане изменение на ПУП за ПИ 07051.402.9 по КККР на с.Буново ПрочетиОще »

22/03/2018
Информация за вакантни длъжности за кадрови войници - Заповед и обява. Заповед Обява  Още »

21/03/2018
На 28.03.2018 г. /сряда/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет... Още »

26/02/2018
Съобщение за одобрен по чл.150, ал.3 от ЗУТ КПИИ за обект "Реконструкция и благоустройство на централна част на с.Мирково" Виж съобщениетоОще »

22/02/2018
Съобщение за публично обявление за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект Прочети... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.