29/03/2017
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МИРКОВО, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 31.03.2017г. /ПЕТЪК/ И 01.04.2017г. /СЪБОТА/ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРОФИЛАКТИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ  СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: - ДГ”ДОРА ГАБЕ” - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ ХРИСТО БОТЕВ” - ДЕТСКИ... Още »

29/03/2017
Съобщение МБАЛ - Пирдоп Още »

22/03/2017
ПОКАНА На 30.03.2017 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 17-то редовно заседание на Общински... Още »

09/03/2017
obvmig
Във връзка с реализация  на дейностите по договор РД № 50-109/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие... Още »

01/03/2017
Заповед №41 и обява за продажбана имоти, частна общинска собственост Заповед №42 и обява за отдаване под наем на имоти, частна общинска... Още »

24/02/2017
Определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2017-2018 година Решение № 203 на общински съвет Мирково Списъци на пасища, мери и ливади в землището на община Мирково за индивидуално... Още »

20/02/2017
Уведомление и обява за инвестиционно предложение за реконструкция и обновяване с разширяване на съществуваща люпилня.Още »

17/02/2017
На 22.02.2017 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 16-то редовно заседание на Общински съвет Мирково... Още »

17/02/2017
Уважаеми собственици на кучета,      Напомняме Ви, че е задължително да регистрирате своя домашен любимец и заплатите такса за притежаването му. Регистрацията се извършва след подаване на декларация от собствениците на кучета, представяне на... Още »

13/02/2017
ПОКАНА Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на Община Мирково, във връзка с предстоящите избори за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. Прочети... Още »

13/02/2017
Във връзка с реализация на дейностите по договор РД № 50-109/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на... Още »

01/02/2017
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА С ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ВЪРХУ ЗЕМИ ДЪРЖАВНА И/ИЛИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.