28/09/2016
Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1607, подотдел 68 “ж1“  на територията на Община... Още »

23/09/2016
На 29.09.2016 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 11-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

16/09/2016
Уведомление и обява от "АГАМЕМНОН - 1" ЕООД ПРОЧЕТИ Още »

16/09/2016
Открит конкурс с предмет „Възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1606, подотдели 60 „д“,60 „з“, 60 „ж“, 61 „б“, 61 „г“ “ на територията на Община... Още »

30/08/2016
СЪОБЩЕНИЕ                   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,  УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.09.2016 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 17:00ЧАСА СЕ ПОДНОВЯВАТ ТРЕНИРОВКИТЕ НА ДЕТСКО – ЮНОШЕНСКИЯ ФУТБОЛЕН ОТБОР. ТРЕНИРОВКИТЕ ЩЕ СЕ ВОДЯТ ОТ ЕМИЛИЯН ПАВЛОВ ТРЕНИРАЛ ДЕТСКО –... Още »

26/08/2016
Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад  обект № 1606-1 на територията на община... Още »

19/08/2016
На 26.08.2016 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 10-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

17/08/2016
Със заповед № ОХ - 547/19.07.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие, които да се заемат от... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.