16/07/2019
СЪОБЩЕНИЕ ОБРАБОТКА НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ СЪОБЩЕНИЕ МИРКОВО СЪОБЩЕНИЕ КМЕТСТВАОще »

12/07/2019
Публикувано на 12.07.2019 Заповед №184 от 12.07.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1907. Заповед №184 от 12.07.2019... Още »

10/07/2019
Регистър и декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на задължените лица по §2, ал.1 на Община Мирково № ПО РЕД ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ВХ. № И... Още »

20/06/2019
На 26.06.2019 г. /сряда/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

07/06/2019
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail: info@mirkovo.bg   ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,   На основание чл. 140, ал.... Още »

23/05/2019
На 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

23/05/2019
Съобщение за третиране на площи срещу плевели на територията на Община Мирково в периода 27.05-07.06.2019 г.Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.