Общинска гора


публикувано 12.12.2017

Открит конкурс с предмет "Възлагане добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1706, подотдел 126 "л" на територията на Община Мирково.

Заповед

Документация


публикувано 29.11.2017

Открит конкурс с предмет "Възлагане добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1704, подотдел 159 "в", 159 "е" на територията на Община Мирково.

Заповед

Документация


публикувано 17.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1705 подотдели: 66 „е“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 10.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1704 подотдели: 159 „в“, 159 „е“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 09.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1703 подотдели: 121 „п1“, 137 „б“, 137 „д“, 141 „и“, 141 „к“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 06.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1702 подотдели: 133 „в“, 133 „и“, 133 „м“, 133 „в1“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 06.11.2017

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита  дървесина от временен горски склад от  обект № 1702-1,  отдели/ подотдели 133 „в“, 133 „и“, 133 „м“, 133 „в1“,  на територията на община Мирково.

Заповед

Документация

Приложения

Проект на договор


публикувано 11.09.2017

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1701, подотдел 67 „е“.

Заповед

Документация 

 


Годишен план за ползване на дървесина на ОЗ "ГОРА" 2017 - Прочети


Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на община Мирково.

Заповед

Документи


Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1608, подотдели 85 „е“, 86 „а“  на територията на Община Мирково

Заповед

Доцументи


Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1607, подотдел 68 “ж1“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


Открит конкурс с предмет „Възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1606, подотдели 60 „д“,60 „з“, 60 „ж“, 61 „б“, 61 „г“ “ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад обект № 1606-1 на територията на община Мирково.

Заповед

Документи


Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен горски склад от  обект № 1605-1,  отдели/подотдели 629 „в“,  на територията на община Мирково

Заповед

Документи

Приложения

Проект на договор 


Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1605, подотдел: 129 „в“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1604 подотдели: 40 „и“, 125 „д“ и 125 „в“на територията на Община Мирково

Заповед 124

Документи


17.06.2016 г.

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1603 подотдели: 134 „а-1“, 67 „д“, 67  „г“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


09.06.2016 г.

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1602 подотдел: 63 «г» на територията на Община Мирково;

Заповед

Документи


02.03.2016 г.

Заповед №45 - открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - Прочети

Документация за участие - Изтегли


Годишен план за ползване на дървесина - Прочети


ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект No1503, подотдел 208 „б“. 

Заповед

Документи


Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1504 подотдел: 264 «к» на територията на Община Мирково 


Открит конкурс с предмет "Възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1503, подотдел 208 „б“"


 

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад в обект № 1604 подотдели: 40 „и“, 125 „д“ и 125 „в“на територията на Община Мирково

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.