22/05/2018
На 29.05.2018 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет... Още »

22/05/2018
Съобщение за предстоящо на 23.05.2018 год. технологично взривяване в кариера "МИАЛ" ПрочетиОще »

15/05/2018
zapoved-basein
Заповед места за къпане и плуване 2018 година Заповед №139 /14.05.2018 г. -  изтегли Още »

14/05/2018
публикувано на 14.05.2018 Съобщение за одобрен комплексен проект за  инвестиционна инициатива  Прочети!Още »

27/04/2018
публикувано на 27.04.2018 Уведомление за инвестиционно предложение и обява от Петър Иванов Иванов Още »

20/04/2018
На 26.04.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет... Още »

20/04/2018
Заповед № 124/ 18.04.2018 год. на Кмета на община Мирково за откриване на публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се на третия етаж на здравната служба, находяща се в УПИ VІІІІ Здравен дом, кв.55 по плана на... Още »

16/04/2018
На 19.04.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет... Още »

14/04/2018
Семинар на тема "ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ" ПРОЧЕТИОще »

28/03/2018
Заповед № 105/ 26.03.2018 год. на Кмета на община Мирково за допускане изменение на ПУП за ПИ 07051.402.9 по КККР на с.Буново ПрочетиОще »

22/03/2018
Информация за вакантни длъжности за кадрови войници - Заповед и обява. Заповед Обява  Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.