11/02/2019
В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.010-0715-С01 за финансиране на проект „Създаване на социално предприятие в структурата на община Мирково” по процедура BG05М9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, приоритетна ос „Намаляване на... Още »

06/02/2019
Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Елаците - МЕД" - АД ПрочетиОще »

28/01/2019
Заповед №23 от 28.01.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1902, Подотдел: 132 "н". Заповед №23 от 28.01.2019... Още »

25/01/2019
Обява за Инвестиционно намерение на ЕКОМААТ ООД. Създаване и отглеждане на нови насаждения от българска маслодайна роза и лавандула. Виж инвестиционното... Още »

22/01/2019
На 28.01.2019 г. /понеделник/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

04/01/2019
Заповед № 6/ 04.01.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1901 подотдел: 130 "р" на територията на Община... Още »

04/01/2019
На основание чл.84, ал. 4 и ал.6 от Закона за публичните финанси и във връзка с  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на... Още »

27/12/2018
Обявление и издадена заповед № 324/ 21.12.2018 год. за очевидна фактическа грешка, касаеща имоти, находящи се в с.Смолско. Обявление Заповед... Още »

20/12/2018
На 27.12.2018 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

26/11/2018
Заповед № 311/ 23.11.2018 год. на Кмета на община Мирково във връзка с чл.44 ал.2 от ЗМСМА и Решение № 438 на ОбС Мирково. Прочети !Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.