06/04/2020
Съобщение 03.04.2020Още »

03/04/2020
Съобщение 03.04.2020Още »

03/04/2020
Обявление № АБУ 1/ 03.04.2020г.Във връзка с одобрена Заповед № 106/ 02.04.2020г. на Кмета на общината ПУП - изменение на план за регулация и застрояване в ПИ с идентификатор 07051.402.788 и 07051.402.789 по КККР на с. Буново. Обявление № АБУ 1/... Още »

01/04/2020
Съобщение 01.04.2020Още »

31/03/2020
Съобщение и информация COVID-19Още »

30/03/2020
Съобщения дезинфекционни дейности на обществени места Съобщение противоепидемични мерки Заповед РД-01-168/30.03.2020 г. на министъра на... Още »

27/03/2020
Съобщение Заповед  Още »

25/03/2020
СъобщениеОще »

24/03/2020
На 27.03.2020 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 6-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.