03/11/2017
Съобщение до заинтересованите лица и общественост във връзка с инвестиционно предложение от ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД Прочети!  Още »

18/10/2017
публикувано на 18.10.2017г. Покана за заседание на ОбС Мирково на 26.10.2017 година. Прочети !Още »

27/09/2017
Обява и съобщение от "БТК" ЕАД до заинтересованите лица и общественост. ПРОЧЕТИ !Още »

21/09/2017
Уведомително писмо от "ЕКСПЛОЗИВПРОГРЕС - ГТМ" ЕООД във връзка с технологично взривяване на 27.09.2017 г. в кариера "МИАЛ" Прочети !Още »

20/09/2017
ПОКАНА     На 28.09.2017 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 23-то редовно заседание на Общински... Още »

14/09/2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2086 с. Мирково, ул. “АлександърСтамболийски” №35, тел. 07182/2286, e-mail:ob6tinamirkovo@mail.bg    СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК   ОТНОСНО: Започване на производство за приемане на решение на ОбС Мирково за... Още »

11/09/2017
Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1701, подотдел 67... Още »

30/08/2017
Съобщение до заинтересованите лица и общественост във връзка с инвестиционно предложение "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадаци на община Мирково" Виж... Още »

24/08/2017
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg    ДО Г-Н/ Г-ЖА………………………………….. ПОКАНА На 29.08.2017 г. /вторник/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4,... Още »

01/08/2017
Уведомление за инвестиционно предложение и обява до заинтересованите лица и общественост от ЕЛАЦИТЕ-МЕД АДОще »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.