Избори за членове на Европейския парламент 2019

Съобщение избиратели в неравностойно положение.

Списък заличени лица

Заповед за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Разяснителна кампания - видеоклипове 

Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали

Заповед № 81/ 28.03.2019г. на Кмета на Община Мирково за образуване на изборни секции на територията на Община Мирково.

Заповед № 82/ 28.03.2019г. на Кмета на Община Мирково за определяне на места за публикуване на избирателните списъци за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Мирково публикувано на 11.04.2019

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК С.МИРКОВО СЕКЦИЯ № 001 Адрес на избирателната секция: В ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК С.МИРКОВО СЕКЦИЯ № 002 Адрес на избирателната секция: В ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК С.СМОЛСКО КМЕТСТВО СМОЛСКО СЕКЦИЯ № 003 Адрес на избирателната секция: В ЧИТАЛИЩНИЯ САЛОН

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК С.БУНОВО КМЕТСТВО БУНОВО СЕКЦИЯ № 004 Адрес на избирателната секция: В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА, ЕТ.1

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК С.КАМЕНИЦА КМЕТСТВО КАМЕНИЦА СЕКЦИЯ № 005 Адрес на избирателната секция: В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК С.БЕНКОВСКИ КМЕТСТВО БЕНКОВСКИ СЕКЦИЯ № 006 Адрес на избирателната секция: В КЛУБА НА КМЕТСТВОТО

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.