Членове

Общински съвет Мирково

 • Председател - Павел Иванов Данкин
 • Общински съветници:
  1. Велко Георгиев Лисев
  2. Иванка Крумова Попова
  3. Иванка Петрова Вълева
  4. Цветанка Атанасова Дончева - Клюнчева
  5. Петър Христов Мутафов
  6. Петър Иванов Грохчев
  7. Пенчо Тодоров Стойков
  8. Илия Антов Илиев
  9. Александър Харалампиев Филипов
  10. Ецо Благоев Ецов 
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.