Отчети на Общински съвет - Мирково


  • Отчета на Общински съвет Мирково и неговите постоянни комисии за периода от 04.11.2015г до 30.06.2016г.   изтегли

  • Отчет за дейността на Общински съвет - Мирково и неговите постоянни комисии за периода 01 септември 2014 г. - 10 декември 2014 г.  изтегли

  • Отчет за дейността на Общински съвет - Мирково и неговите постоянни комисии за периода 01 януари 2014 г. - 31 август 2014 г. -  изтегли
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.