Решения 2019-2023

Заседание №3 на ОбС - Мирково от 17.12.2019 г. - материалите са публикувани на 21.12.2019  Протокол3

 Препис - извлечение

Приложение №1 е към
Решение №22

Заседание №2 на ОбС - Мирково от 20.11.2019 г. - материалите са публикувани на 25.11.2019  Протокол2  Препис - извлечение
Заседание №1 на ОбС - Мирково от 08.11.2019 г. - материалите са публикувани на 14.11.2019  Протокол1  Препис - извлечение
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.