Публични регистри

 

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост! - актуален към юни 2017 година

Прочети !

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.