Отчети

Отчет 2016 година  

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 

Отчет 2015 година 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА МИРКОВО 2015 Г. 

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2015г. ДО 30.06.2015г.

 

Отчет 2014 година

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Отчет 2012 -   изтегли
Отчет 2011 -  изтегли
Отчет 2010 -  изтегли
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.