Регистър и декларации по ЗПКОНПИ

 

Регистър и декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служителите от администрацията на Община Мирково

№ ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ВХ. № И ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

1

 

Цвета Георгиева Попова-Хрискова

Секретар

Вх. № 53 /14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

2

Ненка Панчова Кръстева

Директор дирекция „ОА”

Вх. № 45 / 10.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

3

Недялка Алексиева Текерлекова

Старши счетоводител и ТРЗ

Вх. № 42 / 09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

4

Генка Иванова Рендакова

Счетоводител и ОбС

Вх. № 36 / 07.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

5

Иванка Димитрова Лалчева

Експерт „МДТ“

Вх. № 49 / 13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

6

Павлина Георгиева Домбева

Специалист „Приходи”

Вх. № 37 / 08.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

7

Цветелина Крумова Несторова

Специалист „Касиер”

Вх. № 46 / 10.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

8

Христина Александрова Събева

Специалист „Човешки ресурси”

Вх. № 47 / 10.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

9

Донка Филипова Юрукова

Главен специалист „Устройство на територията”

Вх. № 55 / 14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

10

Гергана Николова Козарова

Специалист  „Устройство на територията”

Вх. № 35 / 07.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

11

Невена Димитрова Щъркова

Специалист „ГРАО”

Вх. № 44 / 09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

12

Мария Георгиева Узунова-Лалова

Специалист „Екология и селско стопанство”

Вх. № 41 / 09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

13

Нели Петрова Кенанова

Специалист „Проекти, програми и обществени поръчки”

Вх. № 51 / 13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

14

Тинка Цветанова Минкова

Специалист „Проекти и общински дейности”

Вх. № 43 / 09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

15

Ненка Димитрова Лалова

Специалист „Домакин и архив”

Вх. № 63 / 14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

16

Светлана Йовчева Георгиева

Специалист кметство

Вх. № 58 / 14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

17

Мариела Георгиева Шутова

Специалист кметство

Вх. № 40 / 09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

18

Петя Стоянова Ненова

Специалист кметство

Вх. № 61 / 14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

19

Елена Георгиева Маринова

Специалист кметство

Вх. № 52 / 13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

20

Петър Николов Пенчев

Специалист „Транспорт и съобщения”

Вх. № 60 / 14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

21

Петър Димитров  Коцев

Юрисконсулт

Вх. № 65 / 15.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

22

Янка Иванова Божкова

Специалист „СХД, здравеопазване”

Вх. № 48 / 13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

23

Светослав Георгиев Петров

Ръководител звено гора

Вх. № 64 / 15.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

24

Искра Иванова Каменовска

Технически ръководител обект

Вх. № 38 / 09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

25

Гергана Бориславова Лалчева

Счетоводител

Вх. № 34 / 07.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

26

Иван Ангелов Петров

Кметски наместник с. Каменница

Вх. № 73 / 12.12.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

 

Регистър и декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на Община Мирково

 

№ ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ВХ. № И ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

1

Цвета Георгиева Попова-Хрискова

Секретар на община

Вх. № 53/14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх.№ 79/23.04.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

2

Николай Иванов Точев

Кметски наместник

с. Буново

Вх. № 106/15.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

3

Димитър Петров Райков

Кметски наместник

с. Смолско

Вх. № 96/13.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

4

Светлана Йовчева Георгиева

Кметски наместник

с. Бенковски

Вх. № 101/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

5

Иван Ангелов Петров

Кметски наместник

с. Каменица

Вх. № 73/12.12.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 99/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

6

Ненка Панчова Кръстева

Директор дирекция „ОА”

Вх. № 45/10.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 93/11.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

7

Недялка Алексиева Текерлекова

Старши счетоводител и ТРЗ

Вх. № 42/09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 84/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

8

Генка Иванова Рендакова

Счетоводител и ОбС

Вх. № 36/07.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 78/09.04.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

9

Христина Павлова Медарова

Счетоводител

Вх. № 94/12.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

10

Иванка Димитрова Лалчева

Експерт „МДТ“

Вх. № 49/13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 91/08.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

11

Павлина Георгиева Домбева

Специалист „Приходи”

Вх. № 37/08.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №102/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

12

Цветелина Крумова Несторова

Специалист „Касиер”

Вх. № 46/10.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 87/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

13

Христина Александрова Събева

Специалист „Човешки ресурси”

Вх. № 47/10.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 85/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

14

Донка Филипова Юрукова

Главен специалист „Устройство на територията”

Вх. № 55/14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №104/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

15

Гергана Николова Козарова

Специалист  „Устройство на територията”

Вх. № 35/07.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх.№105/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

16

Благой Александров Коев

Специалист  „Устройство на територията”

Вх. № 77/09.04.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

17

Радослава Страхилова Велкова-Кръстева

Специалист „Общинска собственост“

Вх. № 95/13.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

18

Невена Димитрова Щъркова

Специалист „ГРАО”

Вх. № 44/09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 86/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

19

Христина Петрова Кенанова

Специалист „Деловодство”

Вх. № 83/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

20

Мария Георгиева Узунова-Лалова

Специалист „Екология и селско стопанство”

Вх. № 41/09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 92/08.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

21

Нели Петрова Кенанова

Специалист „Проекти, програми и обществени поръчки”

Вх. № 51/13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №90/08.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

22

Тинка Цветанова Минкова

Специалист „Проекти и общински дейности”

Вх. №43/09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 89/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

23

Мария Емилова Станчева-Текерлекова

Специалист „Социални и хуманитарни дейности, здравеопазване“

Вх. №81/30.04.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

24

Ненка Димитрова Лалова

Специалист „Домакин и архив”

Вх. № 63/14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №103/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

25

Нонка Христова Атанасова

Специалист кметство

Вх. № 100/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

26

Мариела Георгиева Шутова

Специалист кметство

Вх. № 40/09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №107/15.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

27

Петя Стоянова Ненова

Специалист кметство

Вх. № 61/14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 98/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

28

Елена Георгиева Маринова

Специалист кметство

Вх. № 52/13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 97/13.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

29

Петър Димитров  Коцев

Юрисконсулт

Вх. № 65/15.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 109/15.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

30

Янка Иванова Божкова

Счетоводител и образование и култура

Вх. № 48/13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 80/29.04.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

31

Светослав Георгиев Петров

Ръководител звено гора

Вх. № 64/15.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 108/15.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

32

Искра Иванова Каменовска

Технически ръководител обект

Вх. № 38/09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 82/04.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

33

Гергана Бориславова Лалчева

Счетоводител

Вх. № 34/07.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №88/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.