Секретар

images/2015/str/tsveta.jpg

 

инж.Цвета Попова

Родена на 11.12.1973 година в гр. Пирдоп, омъжена с две деца. Завършила ОПГ „Саво Ц. Савов“, след което продължава образованието си в Технически университет – София, дипломира се като магистър – машинен инженер.

На 02.04.2008 год.  започва работа в Община Мирково на длъжност младши експерт „Регионално развитие“, която изпълнява до 04.2012 год. През периода от 04.2012 год. до 08.2012 год. заема длъжност Директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Община Мирково, а от 08.2012 год. до настоящия момент е Секретар на общината.

Водеща сентенция: „Човек може толкова, колкото иска.“

инж.Цвета Попова

Секретар на община Мирково

 

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.