Заповед за преустановяване на дейността на Домашен социален патронаж

Заповед за преустановяване на дейността на Домашен социален патронаж.

Заповед №55/17.03.2021

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.