Предложение

Детайли

Предложение за промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци.

Общинска администрация предлага промяна в чл. 58/1/:Размерът на дължимия туристически данък в средствата за подслон и местата за настаняване за 2012 година да бъде следния:

1. категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка
2. категория 2 звезди – 0,30 лв. за нощувка
3. категория 3 звезди – 0,50 лв. за нощувка
4. категория 4 звезди – 0,60 лв. за нощувка
5. категория 5 звезди – 0,80 лв. за нощувка

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.