Покана

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси.

 Уважаеми жители на Община Мирково,
 Каним Ви, на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Мирково за 2015 г.
 Обсъждането ще се проведе на 25.11.2014 г. /вторник/ от 10:30 ч. в конферентна зала №2 в сградата на общинска администрация, с адрес с.Мирково ул. "Ал. Стамболийски" №35.
 Желаещите могат да се запознаят с материалите всеки работен ден от 8:00-12:00 и 13:00-17:00 ч. - дирекция "Обща администрация" - финанси.

  • Сборен бюджет на приходите за местни дейности за 2015 г. -  изтегли

2014-11-20 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.