Покана

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 Имам удоволствието да Ви поканя на заключителното информационно събитие /пресконференция/ по повод приключване на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица“, финансиран по Договор № BG161PO001/3.2-03/2012/007 от дата 20.02.2013 год.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.