Открит конкурс - „Възлагане добив на дървесина до временен склад“

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1604 подотдели: 40 „и“, 125 „д“ и 125 „в“на територията на Община Мирково

Заповед 124

Документи

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.