ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Във връзка с реализация на дейностите по договор РД № 50-109/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., изпълняван от Община Чавдар в партньорство с Общините Златица, Мирково и Челопеч, фирма „Декра – 66“ ЕООД и Сдружение „За един по-добър живот“ Ви уведомяваме, че ще бъдат проведени информационни срещи, свързани с консултиране проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч с местната общност, както следва:

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.