Важно ! - уведомително писмо

Уведомително писмо от "ЕКСПЛОЗИВПРОГРЕС - ГТМ" ЕООД във връзка с технологично взривяване на 27.09.2017 г. в кариера "МИАЛ"

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.