Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина обект №1822

публикувано 15.10.2018

Заповед №261 от 15.10.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1822, Подотдели: 133 "ч-4".

Заповед

Документация

Заповед № 278/02.11.2018 - класиране

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.