Уведомление за инвестиционно предложение "Повишаване стабилитета на оградната дига в секция "Ай дере"

Уведомление за инвестиционно предложение "Повишаване стабилитета на оградната дига в секция "Ай дере" и безопасната експлоатация на хвостохранилище "Бенковски 2" чрез изграждане на опорна пясъчна призма от хидроциклонирани пясъци" инвеститор "Елаците-мед" АД с. Мирково

Виж инвестиционното предложение !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.