Уведомление и заявление за регистрация на живитновъден обект тип "лично стопанство"

Уведомление и заявление за регистрация на живитновъден обект тип "лично стопанство"  във връзка с изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Уведомление

Заявление

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.