ЗАПОВЕД №129/11.05.2020г.

ЗАПОВЕД №129/11.05.2020г.

Определяне пожароопасен сезон в горските територии на Община Мирково,
считано от 01.04.2020г. до 30.11.2020г.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.