Уведомление за техническо взривяване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ 29.09.2020г. /ВТОРНИК/ ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ТЕХНОЛОГИЧНО ВЗРИВЯВАНЕ В КАРИЕРА „МИАЛ“.

  

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.