Поканата за 16-то редовно заседание на Общински съвет, който ще се проведе на 28.01.2021 г. от 14:00 ч

На 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 16-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Документи

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.