Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение за изграждането на “Екоферма за отглеждане на едър рогат добитък ”,

Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение за изграждането на “Екоферма за отглеждане на едър рогат добитък ”, находяща се в ПИ с идентификатор 35821.190.6 по КККР на с. Каменица, община Мирково, квартал Илинден, местност Кладенеца.

Виж съобщението

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.