Заповед № 208/ 05.08.2021г. на Кмета на Община Мирково за одобрен ПУП

Заповед № 208/ 05.08.2021г. на Кмета на Община Мирково за одобрен ПУП - план за регулация на УПИ X-738, кв. 51 по регулационен план на с- Мирково и обединяване в едно УПИ X-1, кв. 51 (48324.200.1)

Заповед №208/05.08.2021г

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.