Обявление № 13/ 30.12.2021г. за одобрен със Заповед №321/29.12.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП

Обявление № 13/ 30.12.2021г. за одобрен със Заповед №321/29.12.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП – изменение на план за регулация на УПИ XIV-936, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.936, 48324.200.935) по плана на с. Мирково за създаване на два нови УПИ, а именно УПИ XIV-1535, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.1535) и УПИ XXI-1536, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.1536) и образуване на задънена улица с о.т. 47а и о.т. 47б.

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.