Преброяване 2021

images/2020/09/logo_bg.png

 

От 22 януари до 15 февруари 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

Заповед № РД-05-342/09.06.2020 г. за назначаване на Общинска преброителна комисия.

Документи, инструментариум и обучителни материали

Обява за набиране на преброители и контрольори

Заповед № РД-05-288 / 26.05.2021 г. за назначаване на Общинска преброителна комисия

Списък на одобрени кандидати за позиции „контрольор” , „преброител" за Преброяване 2021 в Община Мирково

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.