13/06/2024
П О К А Н А ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ  НА ТЕМА: Възможности за финансово подпомагане по СПРЗСР 2023– 2027г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020г. Виж... Още »

11/06/2024
Заповед № РД-184/07.06.2024г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП-ИПР на УПИ X-574 и УПИ IX-573, кв. 60 по плана на с. Смолско.Още »

24/05/2024
На 28.05.2024 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с... Още »

27/04/2024
Уведомление за инвестиционно предложение от "Кариера Смолско" ЕООД за продължаване на добив на подземни богатства - строителни материали- доломитизирани варовици и доломити от находище "Смолско", община... Още »

19/04/2024
На 23.04.2024 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с... Още »

19/03/2024
На  24 март се отбелязва Световния ден за борба с туберкулозата, като инициативите тази година ще се проведат под мотото: „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!". В тази връзка и по традиция е обявена „Седмица на отворените врати", която ще се проведе в... Още »

14/03/2024
На 20.03.2024 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с... Още »

13/02/2024
1.Заповед № РД-31/ 06.02.2024г.за допускане на ПУП- ПЗ на ПИ с идентификатор 35821.83.18 по КККР на с. Каменица - м. Кладенеца. 2.Заповед № РД-32/ 06.02.2024г.за допускане на ПУП- ПЗ на ПИ  с идентификатор 35821.82.17 по КККР на с. Каменица - м.... Още »

09/02/2024
На 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 6-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

23/01/2024
На 26.01.2024 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 5-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

22/01/2024
Запoвед № РД-15/ 22.01.2024г.за допускане на ПУП- ПР на УПИ I-423 / ПИ 07051.402.423/ кв. 31 по плана на с. Буново по имотни граници. Запoвед № РД-16/ 22.01.2024г.за допускане на ПУП- ПР на УПИ IV-624 / ПИ 48324.200.624/ кв. 54 по плана на с. Мирково по... Още »

   

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МИРКОВО,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 21.09.2018 Г. (ПЕТЪК), ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ЕСЕННА ОБРАБОТКА НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В С. МИРКОВО СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ.

ТРЕТИРАНЕТО НА ПЛОЩИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ С ПРЕПАРАТ "Сайръс 10ЕВ".

ЗАБРАНЕНО Е ВЛИЗАНЕТО НА ХОРА И ЖИВОТНИ В ОБРАБОТЕНИТЕ ТЕРЕНИ ЗА СРОК ОТ 24 ЧАСА!

ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ СА СЛЕДНИТЕ:

  • В ДВОРА НА ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
  • В ДВОРА НА ДГ „ДОРА ГАБЕ“
  • В ДВОРА НА „СПОРТЕН КОМПЛЕКС МИРКОВО“
  • В ДВОРА НА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ“, СЕЛО МИРКОВО
  • ЕТНОГРАФСКИ ЦЕНТЪР НА ОТКРИТО, СЕЛО МИРКОВО
  • ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО МИРКОВО

 ПРИЗОВАВАТ СЕ ЖИТЕЛИТЕ ДА СПАЗВАТ КАРАНТИННИТЕ СРОКОВЕ, ПОСОЧЕНИ В УКАЗАТЕЛНИТЕ ТАБЕЛИ!!!

 НА СЪЩАТА ДАТА, ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЯ (ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ) НА ЗАКРИТИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СЛЕДНИТЕ СГРАДИТЕ:

  • ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
  • ДГ „ДОРА ГАБЕ“
  • КУХНЯ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.