20/11/2023
На 23.11.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 49-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

07/11/2023
Заповед РД-253/07.11.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - ПРЗ на УПИ I-166, кв. 51а за разделяне на два нови УПИ I-184 и УПИ IV-186, кв. 51а по плана на с. Смолско Заповед... Още »

13/10/2023
Считано от 11.10.2023г. стартира 30 дневния задължителен срок за обсъждане на областно и общинско ниво на изготвените Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от... Още »

12/10/2023
На 16.10.2023 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 49-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

10/10/2023
На вниманието на заинтересованите лица предоставяме Доклад от проведено анкетно проучване. Същият е изготвен в изпълнение на проект: „Прякото участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво – път към изпълнение и мониторинг на политики и... Още »

22/09/2023
На 25.09.2023 г. /понеделник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 48-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

14/09/2023
Заповед № РД 210/14.09.2023 относно започване на административно производство за изменение на Заповед №213/03.09.2013 на Кмета на община Мирково Заповед № РД... Още »

08/09/2023
Обявление № АБУ-10/07.09.2023г. за одобрен със Заповед № РД-201/ 05.09.2023г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация на УПИ IV-604 и УПИ V-604, кв. 64 /ПИ с идентификатор 67636.66.673 и 67636.66.674/ по плана на с. Смолско, община... Още »

04/09/2023
СЪОБЩЕНИЕ                      УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ И ПИСМО НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ, ОТГЛЕЖДАЩИ СВИНЕ ЗА... Още »

27/08/2023
На 29.08.2023 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 47-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.