03/12/2019
СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че във връзка с идентифициране на проблеми на населението и проблеми на местната сигурност в малките и отдалечени населени места на територията на обслужвана от РУ- Пирдоп, началник РУ, ще осъществява прием на граждани през... Още »

02/12/2019
Заповед № 328/02.12.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1921, подотдел 125 "а". Заповед №... Още »

02/12/2019
Заповед № 329/02.12.2019г.и Документация за участие в Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад,товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1920, подотдели 128"н", 121"е1" и 135"м". Заповед №... Още »

27/11/2019
Съобщения за инвестиционно предложение  за разработрване на кариера за добив на подземни богатства. Съобщение №1 - Пролайф Инженеринг ЕООД Съобщение №2 - Пролайф Техноложи... Още »

26/11/2019
План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2020 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково. План-сметка... Още »

19/11/2019
Заповед № 320/19.11.2019г. и Документация  за участие в открит конкурс за възлагане на добива но дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1919, подотдел 136 "а". Заповед №... Още »

15/11/2019
На 20.11.2019 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 2-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

12/11/2019
Заповед № 309/12.11.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1918, подотдел: 135 "о". Заповед №... Още »

06/11/2019
Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение "Реконструкция на уличната канализационна мрежа на с.Бенковски" Община... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.