Решения 2007-2011

Мандат 2007 - 2011 г.
 
Решения Връзка
  • Количествени сметки за обществена поръчка "Водоснабдяване на с.Мирково - I етап" 
 изтегли
  • Образци за обществена поръчка с предмет: "Водоснабдяване на с.Мирково - I етап"
 изтегли
  • Решение за откриване на процедура по реда на НВМОП - строителен надзор
 изтегли
  • Обявление за малка обществена поръчка - строителен надзор
 изтегли
  • Документация за участие в окткрит конкурс за строителен надзор
 изтегли

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.