ВАЖНО !!!

 


Писмо басейнова дирекция.

images/2015/07/01/vod1.jpg


На 06.07.2015г. /понеделник/ от 17:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 69а, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с.Мирково, в заседателна зала №1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред .....


На 29.05.2015 г. /петък/ от 17:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 48-то редовно заседание на Общински съвет Мирково


На основание чл.23 ал.4 т.2 от ЗМСМА на 21.03.2015 г. ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Мирково - публикувано на 17.04.2015 г.


Съобщение - ПУП 


На 31.03.2015 г. /вторник/ от 17:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 45-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:  

На 30.03.2015г. /понеделник/  от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 31.03.2015г.     45-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:

На 30.03.2015 /понеделник/  от 13:00часа, във връзка с насроченото на 31.03.2015г. 45-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:

На 30.03.2015г./понеделник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 31.03.2015г.  45-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:

На 30.03.2015г. /понеделник/  от 16:00 часа, във връзка с насроченото на 31.03.2015г., 45-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково, където ще бъдат разгледани следните точки:

images/10t.jpgЗабранява се преминаването на тежкотоварни превозни средства /над 10 тона/ по уличната мрежа на село Мирково!

Заповед №259 / 19.11.2012 г. -  изтегли

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.