Последни новини

Поканата за 16-то редовно заседание на Общински съвет, който ще се проведе на 28.01.2021 г. от 14:00 ч

На 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 16-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Документи

Покана публично обсъждане бюджет 2021

Покана публично обсъждане бюджет 2021 и свързаните с бюджета документи.

Виж.

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционното предложение - 10.12.2020

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционното предложение за „Изменение на инвестиционно предложение за добив и първична преработка на медно-порфирни и златосъдържащи руди от находище „Елаците”,Софийска област до 2031г.” с възложител „Елаците-мед АД” с. Мирково.,общ.Мирково,обл. Софийска

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.