Последни новини

Заповед № 83/09.04.2021г. на Кмета на Община Мирково за допускане на Изменение на ПУП

Заповед № 83/09.04.2021г. на Кмета на Община Мирково за допускане на Изменение на ПУП – план за регулация с обхват УПИ IV-390, УПИ III-389, УПИ XI-388 и УПИ V-381 кв. 33 /ПИ с идентификатори 67636.316.241, 67636.316.242, 67636.316.240, 67636.316.189 и 67636.316.270/ и образуване на нови УПИ VI-390 и УПИ IV-389 по плана на с. Смолско, община Мирково.

Заповед № 83/09.04.2021г. 

 

Съобщение относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект „Оборотна деривация от цех „ВХС”

Съобщение относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект „Оборотна деривация от цех „ВХС” до Обогатителен комплекс – участък от водна кула № 2 до цех МФС” – II-ри етап – Ново трасе от резервоарите за оборотна вода до ВК 2с възложител „Елаците-мед” АД, с. Мирково, община Мирково.

Редовно заседание на Общински съвет Мирково 29.03.2021

На 29.03.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 18-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.