Последни новини

Заповед №268/20.10.2020 г. за допускане на ПУП

Заповед № 268/ 20.10.2020 г. за допускане на ПУП - ПРЗ на Кмета на Община Мирково за УПИ XV-169, V-168, XIII-173 , XIV-171, кв. 20 с.Буново

Прочети

Масиви и имоти за ползване по чл.37в ал.2 от ЗСПЗЗ

Заповеди на Директора на Областна дирекция ''Земеделие' - Масиви и имоти за ползване по чл.37в ал.2 от ЗСПЗЗ разпределени в границите им. На територията на община Мирково

Мирково

Смолско

Буново

Бенковски

Каменица

Съобщение за тренировка във връзка с тестване на националната система за ранно предупреждение и оповестяване

 СЪОБЩЕНИЕ

                           УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 01.10.2020г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 11:00 ЧАСА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕНИРОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ /НСРПО/, ВКЛЮЧВАЩА И „ЕЛАЦИТЕ –МЕД“  СЕЛО МИРКОВО.

ПО ВРЕМЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗЛЪЧЕНИ АВАРИЙНИ СИГНАЛИ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНИ СЪОБЩЕНИЯ И ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ НА ЖИВО.

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.