Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 28.06.2024

На 28.06.2024 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с чл. 65, ал. 2 от ПОДОСМ в заседателна зала № 1, в сградата на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 10-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

пoкана КПК

Протокол КПК

пoкана Устройство на територията

Протокол на Комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа

пoкана Селско и горско

Протокол на Комисия по селско и горско стопанство, екология и обществен ред.

пoкана Образование

Протокол на Комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедание и етика

пoкана КБФ

Протокол на Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба

Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Мирково за 2023 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

Председателят на Общинския съвет Мирково

Ви кани на публично обсъждане на

Отчета за изпълнението на бюджета на Община Мирково за 2023 г.,

което ще се проведе на 28.06.2024 г. /петък/ от 10:00 часа

в Конферентна зала № 1, находяща се в сградата

на Общинска администрация Мирково.

 

Отчетът е публикуван на официалната интернет страница на

Община Мирково – www.mirkovo.bg

Покана

Материали

П О К А Н А ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

П О К А Н А

ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

 НА ТЕМА:

Възможности за финансово подпомагане по СПРЗСР 2023– 2027г. Директни плащания - кампания 2024 г.

Виж поканата

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.