Местни данъци и такси справка за задължения и плащания

При зареждане на страницата за "Проверка на задължения за местни данъци и такси" изберете:

- "Continue to this site"/"Продължете напред" за Internet Explorer
- "I understand the risks"/"Разбирам опасностите" за Mozilla Firefox
- "Proceed anyway" /"Продължаване напред въпреки това" за Google chrome

Сертификатът се генерира от сървърите на Община Мирково. Сертификатът е надежден.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:

за физическо лице:

1. ЕГН на лицето;
2. ПИН, който можете да намерите:
- На гише „Местни данъци и такси“ в сградата на Общинска администрация – Мирково
адрес: обл. Софийска, община Мирково, село Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ №35,
телефон за връзка: 07182 / 22 86, вътр. 35

за юридическо лице:

1. ЕИК на юридическо лице
2. ПИН, който можете да намерите:
- На гише „Местни данъци и такси“ в сградата на Общинска администрация – Мирково
адрес: обл. Софийска, община Мирково, село Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ №35,
телефон за връзка: 07182 / 22 86, вътр. 35

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.