25/01/2021
На 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 16-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

25/01/2021
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и... Още »

04/01/2021
Покана публично обсъждане бюджет 2021 и свързаните с бюджета документи. Виж.Още »

15/12/2020
Съобщение за технологично взривяване на кариера "МИАЛ"  за 16.12.2020г. Още »

10/12/2020
Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционното предложение за „Изменение на инвестиционно предложение за добив и първична преработка на медно-порфирни и златосъдържащи руди от находище „Елаците”,Софийска област до 2031г.” с... Още »

09/12/2020
Съобщение за технологично взривяване на кариера Миал на 11.12.2020Още »

08/12/2020
Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение: „Изграждане на въздушен електропровод 20 kV АС 3х50 mm2 за външно електрозахранване на кариера за добив на доломити от находище „Миал”община Мирково, Софийска област” с възложител... Още »

20/11/2020
На 26.11.2020 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 14-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

06/11/2020
Съобщение за обявяване на обществен достъп за допълнителна информацията за преценяване необходимостта от извършване на Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение:„Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди... Още »

23/10/2020
На 28.10.2020 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 13-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

21/10/2020
Заповед № 268/ 20.10.2020 г. за допускане на ПУП - ПРЗ на Кмета на Община Мирково за УПИ XV-169, V-168, XIII-173 , XIV-171, кв. 20 с.Буново ПрочетиОще »

11/10/2020
Съобщение за ревматологични медицински прегледи които ще се проведат на 16.10.2020Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.