Заповед № РД-138/ 28.06.2022г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП-план за регулация с обхват УПИ III-104

Заповед № РД-138/ 28.06.2022г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП-план за регулация с обхват УПИ III-104 /ПИ с идентификатор 06421.1.104/ и УПИ IV-105 / ПИ с идентификатор 06421.1.105/, кв. 18 по плана на мах. Скумца, с. Каменица, община Мирково, и образуване на три нови урегулирани поземлени имота, а именно УПИ III-169/ ПИ с идентификатор 06421.1.169/ , УПИ IV-170 / ПИ с идентификатор 06421.1.170/ и УПИ XI-171 /ПИ с идентификатор 06421.1.171/, кв. 18 по плана на мах. Скумца,с. Каменица, община Мирково.

Прочети 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.