Съобщение за обществено обсъждане във връзка с изграждане на фотоволтаична електроцентрала

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Мирково обявява обществено обсъждане във връзка с инвестиционно намерение на „СОФИЯ СОЛ“ ЕООД, ЕИК 207183524 за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. Инвестиционното намерение засяга имоти в землището на с. Мирково, както следва:

  1. Имот с идентификатор 48324.151.17 по КККР на с. Мирково, с площ 211.922 дка.;
  2. Имот с идентификатор 48324.68.41 по КККР на с. Мирково, с площ 142.971 дка.;
  3. Имот с идентификатор 48324.66.38 по КККР на с. Мирково, с площ 42.185 дка.;
  4. Имот с идентификатор 48324.68.65 по КККР на с. Мирково, площ 20.835 дка.

Общественото обсъждане ще бъде проведено на 29.03.2023 г. (сряда) от 10:00 часа в Конферентна зала № 2, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация – Мирково.

 

Общинска администрация - Мирково

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.