Съобщение до заинтересованите лица и общественост за ОВОС относно инвестиционно предложение

Съобщение до заинтересованите лица  и общественост за ОВОС относно инвестиционно предложение "Основен ремонт на улици село Буново община Мирково"

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.