Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 23.04.2024

На 23.04.2024 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с чл. 65, ал. 2 от ПОДОСМ в заседателна зала № 1, в сградата на Общинска администрация Мирково, свиквам 8-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Покана комисия - БФ

Протокол комисия - БФ

Покана комисия - УТ

Протокол комисия - УТ

Покана комисия - СГ 

Протокол комисия - СГ

Покана комисия - Образование

Протокол комисия - Образование

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.