Съобщение

  

Община Мирково

съвместно с  

 

Организация по оползотворяване

излезли от употреба гуми

Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА МИРКОВО, че във връзка с организирани кампании за разделно събиране на отпадъци, могат да предават своите отпадъци от:

  • Излезли от употреба гуми

в специални контейнери за съответните отпадъци, които ще бъдат разположени на Стопанския двор с. Мирково /бившето ТКЗС/ на 10 септември 2013 год. /от 14:00 часа до 16:00 часа/ и на 19 ноември 2013 год. /от 14:00 часа до 16:00 часа/

2013-08-29

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.