Обява обществено обсъждане

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.84 ал. 2 от Закона за публичните финанси

Кметът на Община Мирково

ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от местната общност на: Проекта на Общински бюджет 2014г. на 19.12.2013г./четвъртък/ от 10:30ч. в заседателната зала №2 в сградата на общинска администрация с. Мирково.
Материалите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на общината и са на разположение на гражданите в финансов отдел /при Г-жа Кръстева / в сградата на общинска администрация Мирково.

 изтегли

2013-12-05

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.