Покана

ПОКАНА

На 27.08.2014г. /сряда/ от 15:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково, ще се проведе 38-то редовно заседание на Общински съвет Мирково. 

ПОКАНА

На 25.08.2014г. /понеделник/ от 14,00 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г.  38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на Комисията по предотвратяване и установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 25.08.2014г. /понеделник/ от 14:30 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г. 38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на  Комисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 25.08.2014г. /понеделник/ от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г. 38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 26.08.2014г. /вторник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г. 38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 26.08.2014г. /вторник/ от 14:30 часа, във връзка с насроченото на 27.08.2014г. 38-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

2014-08-22

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.