Обявления за отдаване под наем

Заповед №40 и Заповед №41 относно публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот и свързани с тях обявления.

Прочети.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.