Заповед и обявление

Заповед №47/10.03.2016г. и Обявление за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имоти частна общинска собственост.

Прочети !!!

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.