Заповед и обявление публичен търг

Заповед №58 и обявление за удължаване срока за получаване на оферти за участие в публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост.

Заповед №58

Обявление

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.