Заповед и обявление за публичен търг

Процедура за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот частна общинска собственост

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.