Заповед и обявление за търг

Заповед и обявление за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост представляващ ливада.

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.