Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина

Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад  обект № 1606-1 на територията на община Мирково.

Заповед

Документи

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.