Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 211/ 20.10.2016год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

Заповед 211

Обявление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.